Świeradów-Zdrój

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

2016-08-12 13:14:00
A+ A-
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
W BIPie został umieszczony Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój na lata 2016-2023, w którym zostały dokonane zmiany w
związku z wniesionymi uwagami do stref rewitalizacji, dokonano korekty
obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych.

poniżej link do strony

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/Article/id,1312.html

Multimedia