Świeradów-Zdrój

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAZWĘ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

2016-06-08 15:06:14
A+ A-
Szanowni Państwo

informujemy, że w Konkursie na nazwę Komunikacji Miejskiej w
Świeradowie-Zdroju Komisja Konkursowa w składzie:

Dorota Marek - Przewodnicząca - Kierownik Referatu ds. Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu

Monika Hajny-Daszko - *Inspektor ds. Turystyki, Kultury i Sportu*

Mariusz Pysz - Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju

Krystyna Piotrowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej "Izerka"
w Świeradowie-Zdroju

Adam Karolczuk - Redaktor Naczelny "Notatnika Świeradowskiego"

jednogłośnie podjęła decyzję o zakończeniu konkursu bez wybrania
najlepszej nazwy, a co za tym idzie bez przyznania głównej nagrody.

Na konkurs wpłynęły 4 propozycje nazw, wszystkie od jednej osoby.

Multimedia