Świeradów-Zdrój

KONKURS - NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY 2016

2016-05-25 14:31:49
A+ A-

Zapraszamy do udziału w konkursie na "Najpiękniejsze ogrody 2016".

CZAS TRWANIA I KATEGORIE

1. Czas trwania konkursu: 25 maja30 sierpnia 2016 r.:

2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój http://swieradowzdroj.pl/ i www.facebook.com/miasto.swieradowzdroj

3. Kategorie:

  • Hotele, Zakłady Pracy, Restauracje

  • Posesje wielomieszkaniowe

  • Posesje jednorodzinne

  • Balkony

  • Kategoria dodatkowa „Bajkowy Świat”

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie biorą udział ogrody i balkony zlokalizowane na terenie miasta Świeradów-Zdrój zgłoszone przez ich właścicieli lub inne osoby.

2. Zgłoszenia obiektów do konkursu należy składać osobiście, telefonicznie lub e-mailowo do dnia 30 sierpnia 2016 r.:

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu II piętro, pokój nr 24 b

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

tel 75 71 36 482 lub 483

it@swieradowzdroj.pl

3. Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w siedzibie

Referatu ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu lub na stronie internetowej http://swieradowzdroj.pl/).

więcej informacji w regulaminie konkursu


Multimedia

Do pobrania