Zasłużeni dla Miasta Świeradów-Zdrój w 2001 roku

2015-11-26 14:06:45
A+ A-
Uchwałą nr V/41/2001 Rady Miejskiej w Świeradowie-Zdroju z dnia 29 maja 2001 roku przyznano honorowe tytuły ZASŁUŻONY DLA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie - za działania na rzecz rozwoju edukacji publicznej,
2. Szkole Podstawowej Nr 2 - za działania na rzecz rozwoju edukacji publicznej,
3. Kołu Związku Sybiraków - za integrację społeczności miasta,
4. Kołu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - za integrację społeczności Świeradowa,
5. Kołu Miejskiemu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - za integrację społeczności lokalnej,
6. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej - za poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
7. Fundacji Gerarda na rzecz Sztuki Współczesnej - za działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki,
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego - za podejmowanie działań na rzecz rozwoju społecznego,
9. Zespołowi Muzyki Dawnej "Rocal Fuza" - za działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki,
10. Nadleśnictwu Świeradów-Zdrój - za podejmowanie działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu,
11. Polskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr w Warszawie - za działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz promocję miasta,
12. Czarciemu Młynowi - za działania na rzecz promocji miasta,
13. Stowarzyszeniu TKKF Ognisko KWISA - za propagowanie sportu, rekreacji i zdrowego stylu życia,
14. Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu Renaty i Artura Hołubów - za podejmowanie działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu,
15. Zakładowi Cukierniczemu Józefa Drużgi - za podejmowanie działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

W uznaniu zasług pośmiertnie przyznaje się honorowy tytuł następującym osobom:
1. Janowi Sawczykowi - współzałożycielowi i organizatorowi Koła Sybiraków - za inicjatywę uroczystego ślubowania wnuków Sybiraków,
2. Eugeniuszowi Jurkowi, wieloletniemu nadleśniczemu - za inicjowanie szeregu przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
3. Adamowi Najborowi, wieloletniemu dyrektorowi PPU i prezesowi Klubu Sportowego "Kwarc" - za aktywność społeczną i sportową,
4. Eugeniuszowi Rychterowi, wieloletniemu prezesowi Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, działaczowi harcerskiemu i uczestnikowi walk niepodległościowych - za działalność na rzecz rozwoju społecznego,
5. Janinie Dzwonnik, wieloletniemu pracownikowi Urzędu Miasta - za sumienność i zaangażowanie w pracy zawodowej,
6. Barbarze Szyszko, organizatorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego wieloletniemu kierownikowi - za sumienność i zaangażowanie w pracy zawodowej.  

Do pobrania