Świeradów-Zdrój

Odwołanie przetargu ogłoszonego na dzień 21.07.2015

2015-07-15 11:48:29
A+ A-
Świeradów-Zdrój, 15.07.2015 r.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) 

odwołuje 

ogłoszony na dzień 21.07.2015 r. na godzinę 12.00, I nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności lokalu nr 2 mającego inne cele niż mieszkalne, położonego w budynku przy ul. Zdrojowej 20 w Świeradowie-Zdroju.

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana koncepcji rozporządzenia nieruchomością w postaci jej przyłączenia do przyległego pomieszczenia. 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój oraz umieszczone na stronie internetowej zarówno Miasta Świeradów-Zdrój (http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl) w zakładce mienie komunalne / przetargi na zbycie nieruchomości, jak i Monitora Urzędowego (www.monitorurzedowy.pl).

Multimedia