Świeradów-Zdrój

Działania Centrum

2015-03-23 13:59:49
A+ A-

Podjęte działania mają na celu realizację polityki ekologicznej regionu poprzez efektywną i aktywną edukację ekologiczną, będącą elementem zachowania potencjału środowiskowego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. Podstawowe problemy w tym obszarze to: postępująca degradacja środowiska naturalnego, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz brak interesujących form edukacji ekologicznej.


Nasze cele realizować będziemy poprzez: 
- projekcje filmów dla wszystkich grup wiekowych,
- prezentacje multimedialne,
- szkolenia, konferencje, warsztaty tematyczne,
- programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- obserwacje Ciemnego Nieba nad Izerami przez teleskopy,
- obserwacje ciemnego nieba nad Izerami w sali multimedialnej,
- konkursy, olimpiady wiedzy ekologicznej i astronomicznej,
- projekty specjalne,
- plenerowe wystawy malarskie, fotograficzne, literackie etc.,
- spektakle teatralne,
- imprezy okolicznościowe,
- festyny proekologiczne,
- współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami.

Multimedia