Świeradów-Zdrój

Opis projektu

2015-03-23 13:51:48
A+ A-


BUDOWA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 „ IZERSKA ŁĄKA”  w ŚWIERADOWIE-ZDROJU

Przedsięwzięcie powstało przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  • Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego  i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska  (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)
  • Działanie 4.7  Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
MISJA Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „ Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju

Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i poszerzania świadomości ekologicznej poprzez niekończącą się w czasie aktywną edukację ekologiczną społeczeństwa.
  • Beneficjent: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
  • Całkowita wartość Projektu - 2.447.834,76 zł tym dofinansowanie Unii Europejskiej – 2.080.659,55 zł 
https://www.youtube.com/watch?v=CM6oydYGBxM&feature=youtu.be

Multimedia

Do pobrania