Świeradów-Zdrój

Profesjonalne doradztwo dla Organizacji Pozarządowych

2015-02-24 08:11:12
A+ A-

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  UMWD, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Państwa gminy i powiatu  do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno Doradczym dla Organizacji Pozarządowych.

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej i mailowej.

Aby skorzystać z doradztwa osobistego należy wcześniej umówić się pod nr tel. 71 770 40 76 lub pod adresem mailowym: konsultacje_ngo@umwd.pl , na który również można przesyłać zapytania

w formie elektronicznej.

Zapraszamy na ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław   [piętro I, pok. 401]

>>> poniedziałek  11.00-16.00

>>> środa  8.00-13.00.

Nasz doradca może wesprzeć lokalne NGO w wielu aspektach ich działania,

a w szczególności:

1)            w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzania w trakcie jego realizacji;

2)            doradzić w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego;

3)            pomóc w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania;

4)            pomóc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych,

5)            doradzić przy przygotowywaniu wniosków o płatność,  sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów;

6)            doradzić na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji.

7)            poinformować o możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.

Doradcą w Punkcie Konsultacyjnym jest pani Jolanta Kluba.

Socjolożka i ekonomistka, doktorantka Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii

i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się pracą przy realizacji projektów współfinansowanych z środków UE, z programu Młodzież w Działaniu, FIO oraz innych źródeł publicznych (m.in. projektów współfinansowanych ze środków JST) w zakresie ich rozliczania oraz ewaluacji. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2003 roku. Współpracuje zarówno z dopiero powstałymi organizacjami, jak i tymi, które współtworzą i rozwijają polskie społeczeństwo obywatelskie już od wielu lat.

Posiada ukończone kursy: tworzenia wniosków do PO KL,  zarządzania projektem,

a także kursy rozliczania środków publicznych (krajowych i unijnych).

Posiada praktyczną znajomość generatorów ofert/wniosków poszczególnych programów grantowych (m.in. FIO, ASOS, system składania i obsługi wniosków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, generatory JST), programów księgowych (Rewizor GT, RAKS i LeftHand),

a także programów statystycznych (służących statystycznej analizie danych): SPSS

i STATISTICA.

Link do strony z informacją o PKD: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/doradztwo-dla-ngo/


Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-84, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału

ul. Ostrowskiego 7, I. p. , pok. nr 401

53-238 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

Multimedia