Ks. Kanonik Władysław Dzięgiel

2008-11-20 09:10:04
A+ A-

Ksiądz kanonik Władysław Dzięgiel, był proboszczem parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca w Świeradowie-Zdroju od 1966 r, do 2010 roku. Do parafii przybył 2.VI.1966 r. Miał wówczas zaledwie 9-letni staż pracy duszpasterskiej. Od tej chwili historia i dzieje parafii stanowią historię życia i wytężonej pracy księdza Proboszcza.

Był inicjatorem i zrealizował wiele zadań istotnych nie tylko dla funkcjonowania Parafii, ale całej społeczności lokalnej. Już w 1967 r. odrestaurowano i pozłocono ołtarz Św. Józefa, przeszklono i uzupełniono witraże ufundowane w 1900r. przez Elżbietę Schaffgotsch. Odrestaurowano i odmalowano także kaplicę, która spełniała rolę kościoła parafialnego. W 1968 r. kościół pokryto blachą cynkową, a wieże aluminiową. Główną myślą ks. Proboszcza było odzyskanie kościoła ewangelickiego na cmentarzu, ponieważ podczas odprawianych mszy, 2/3 wiernych stało na zewnątrz kaplicy, nie mogąc ich pomieścić. W tym czasie liczba kuracjuszy i wczasowiczów dochodziła do 3 tys. w turnusie. Zaczęto zbierać podpisy pod petycją do Urzędu Miasta i Wydziału Wyznań we Wrocławiu o przekazanie kościoła ewangelickiego na rzecz parafii katolickiej, który to został przekazany przez pastora miastu, po uprzednim sprzedaniu organów, dzwonów i wyposażenia. Ponieważ nie udało się odzyskać obiektu dla Parafii, zaczęto za zgodą Ks. Arcybiskupa Bolesława Kominka zbierać podpisy o pozwolenie na budowę kościoła. Co miesiąc od 2 do 3 tyś. podpisów parafian i kuracjuszy wysyłano do Wojewódzkiego Wydziału Wyznań. W maju 1973 r. doszło do spotkania w tej sprawie. Problemem już nie była zgoda na budowę kościoła, lecz brak miejsca, gdyż plac przykościelny był zbyt mały, a teren wokół niego należał do miasta. Niespodziewanie właściciel gruntu zgodził się oddać teren na rozbudowę kościoła,co umożliwiło budowę bez naruszania kaplicy Schaffgotschów. . Rozpoczęto robienie map, projektu kościoła i uzgodnień z poszczególnymi władzami. Ks. Proboszcz powołał Komitet budowy świątyni. Pierwszą Pasterkę odprawiono w nieoszklonym, surowym kościele w 1977 r., a 29.IX.1979 r. Biskup Pomocniczy Tadeusz Rybak dokonał poświęcenia rozbudowanego kościoła. Świątynia powstała z ofiar parafian i kuracjuszy oraz datków zebranych przez ks.Proboszcza w parafiach, gdzie głosił rekolekcje i kazania okolicznościowe. Przez cały ten okres Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu ks. Proboszcza przywrócono do życia zegar wieżowy, a w 1998 zamontowano nowe dzwony, w miejsce zniszczonych podczas II wojny światowej. Utworzono i wyposażono plebanię oraz wybudowano kaplicę w Orłowicach. Ksiądz kanonik Władysław Dzięgiel, jako proboszcz parafii aktywnie uczestniczył w życiu całej społeczności lokalnej, ze szczególną troską o życie religijne dzieci i młodzieży. Rokrocznie organizował dla dzieci młodszych „Mikołaja”, dla młodzieży wyjazdy na rekolekcje, liczne pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych, kolonie Caritasu, Europejskie Spotkania Młodzieży w Portugalii, Francji i na Węgrzech. Sprawował mecenat nad uczniami osiągającymi bardzo dobre wyniki w nauce. Wielokrotnie zasilał księgozbiór biblioteki szkolnej w formie darowizny cennych pozycji naukowych. Uczestniczył w różnorakich uroczystościach, zawsze służył dobrą radą, dzielił się doświadczeniem wieloletniej pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Mieszkańcy, Radni i Burmistrz Miasta pragną podziękować za długie lata harmonijnej współpracy dla dobra naszej Parafii i miasta, wyrażając to w formie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Świeradów-Zdrój”

Multimedia

Do pobrania