Poprawa infrastruktury drogowej - 2009-2011

2010-02-23 13:39:55
A+ A-

Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, pod nazwą „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 7.027.900 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.513.950 zł.

ULICE: GÓRSKA I MICKIEWICZA

Przebudowa ulicy Górskiej i Mickiewicza polegała na wymianie istniejących krawężników na krawężniki kamienne, zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkie-Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wr o c ł a wi u .
Chodnik wykonany został z kostki betonowej, natomiast istniejąca nawierzchnia asfaltowa została sfrezowana, po czym wykonano nowa nawierzchnię asfaltowa o grubości 8 cm. Przebudowana została również istniejąca kanalizacja deszczowa.
Ładna pogoda sprzyjała pracom budowlanym związanym z realizacją projektu „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”. W grudniu zakończono przebudowę ulic: Górskiej i Mickiewicza. Zwłaszcza przebudowa tej drugiej przyniosła wiele niespodzianek i utrudnień dla wykonawcy. W trakcie robót ziemnych związanych z budową studni kanalizacji deszczowej na istniejącym kanale deszczówki, obok stacji transformatorowej znajdującej się przy ulicy, stwierdzono, iż kanał, wykonany z PCW o średnicy 150 mm, położony jest płytko, przykryty tylko 30 cm gruntu, a jego średnica i głębokość nie zapewniają odpływu wód deszczowych z nowo projektowanego kanału deszczowego Dn 200. Podjęto więc decyzję o wymianie kanału O 150 mm na O 200 mm. Na wysokości stacji trafo napotkano na skrzyżowanie z siecią energetyczną niskiego i średniego napięcia w różnych odstępach i na różnych głębokościach w gruncie (9 szt.); ich różne położenie nie pozwalało na taką przebudowę, by uzyskać założony spadek i głębokość.
W trakcie konsultacji z przedstawicielami EnergiaPro SA - Oddział w Jeleniej Górze, Rejon Dystrybucji Lubań - ustalono, iż należy dokonać odkrywek sprawdzających pod nadzorem energetyków i dokonać odpowiednich zabezpieczeń ze strony koncernu, w celu umożliwienia przejścia kanałem kanalizacji deszczowej pod siecią energetyczną, z zachowaniem wymaganych odległości (rura – kabel) przy minimalnym spadku. Przy fachowym wsparciu udało się wreszcie dokonać przebudowy kolektora deszczowego.
Nabyte doświadczenia przydadzą się podczas modernizacji następnych ulic, trudno bowiem przewidzieć, co nas jeszcze spotka podczas robót ziemnych.

 

NOWA DROGA GMINNA - od ul. kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Zdrojowej

W ramach budowy nowej drogi gminnej powstanie ulica lokalna od ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego o szerokości jezdni bitumicznej 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej szerokości 1,5 m. Ulica zostanie zakończona placem manewrowym poniżej budynków Zdrojowa 12 i 14 i zostanie połączona łącznikiem do ulicy Piastowskiej.
Łącznik będzie posiadać jezdnię bitumiczną szerokości 5,0 m z poszerzeniem w celu umożliwienia chwilowego zatrzymania się samochodów dostawczych obsługujących ulicę Zdrojową. W połowie długości projektowanej ulicy, poniżej Pałacyku, zostanie wykonany drugi łącznik z jezdnią bitumiczną szerokości 9,0 m, co umożliwi chwilowy postój autokarów turystycznych w celu wysadzenia lub zabrania turystów i kuracjuszy. Przy obu łącznikach zaprojektowano jednostronne chodniki z kostki brukowej szerokości 1,5 m. Wykonana zostanie nowa infrastruktura - oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa.

 

 

 

 

 

 

 


 

Multimedia