Świeradów-Zdrój

23.10. - trening systemu ostrzegania i alarmowania

2013-10-22 09:43:47
A+ A-

W dniu 23 października 2013 roku na terenie gminy Świeradów-Zdrój zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania z wykorzystaniem akustycznego systemu alarmowego (syren strażackich) poprzez wyemitowanie następujących sygnałów

Podstawa prawna:

  1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego BZ-WCZK.642.13.2013.BR z dnia 18.10.2013 r.

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013 poz. 96).

     

    ALARMY I SYGNAŁY ALARMOWELp.


 

Sposób ogłoszenia alarmów


akustyczny system alarmowy


środki masowego przekazu


wizualny sygnał

alarmowy


1


Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)............ dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta

lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej


2


Odwołanie alarmu


Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)............... dla ............

 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

OGŁASZANIE I ODWOŁYWANIE POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU


Lp.


Rodzaj komunikatu


Sposób ogłoszenia komunikatu


Sposób odwołania komunikatu1


Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. .....

może nastąpić skażenie................................. (podać rodzaj skażenia) w kierunku ...................... (podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (podać rodzaj skażenia) dla ...............2


Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami


Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu...................... (podać rodzaj zakażenia) dla ..................3


Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (podać rodzaj klęski) dla ..................


Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96)”

obrazek - źródło: http://icongal.com

Multimedia