Świeradów-Zdrój

KOLEJ GONDOLOWA - pozytywny finał negocjacji

2013-10-16 11:41:46
A+ A-

W dniu 15 października 2013 r. w Świeradowie-Zdroju odbyły się dwa spotkania, w sprawie ponownego otwarcia Kolei Gondolowej z właścicielem Spółki SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA Panem Sobiesławem Zasadą.

Pierwsze spotkanie o godzinie 13.00 odbyło się w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój. W spotkaniu udział wzięli Pan Sobiesław Zasada i Pan Artur Chwist – Prezes Zarządu Spółki SKI&SUN oraz Rada Miasta i Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój – Pan Roland Marciniak.
Podczas spotkania wypracowany został dokument, który określa formy dalszej współpracy Miasta Świeradów-Zdrój i spółki zarządzającej Koleją Gondolową w Świeradowie-Zdroju.
Oto zapisy tego dokumentu (skan w załączeniu):
1. Dwunastu obecnych na spotkaniu Radnych zadeklarowało, że na październikowej sesji 2013 r. Rady Miasta Świeradów-Zdrój podejmie uchwałę o przedmiotowym zwolnieniu z podatku od nieruchomości i od budowli działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem wyciągów narciarskich i nartostrad,
2. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój wykupi sieci wod.-kan. będące własnością spółki Ski-Sun,
3. Spółka Ski-Sun przekaże Gminie dzierżawione niezabudowane grunty,
4. Gmina środki uzyskane ze sprzedaży gruntów przeznaczy na wykup sieci wod.-kan. od spółki,
5. Gmina wykona dokumentację techniczną drugiej trasy przy Kolei Gondolowej,
6.Właściciel uruchomi kolej Gondolową od sezonu zimowego 2013/2014.


Drugie spotkanie o godzinie 15.00 w Hotelu Biały Kamień w którym udział wzięli przedstawiciele bazy noclegowej i gastronomicznej z terenu Świeradowa-Zdroju, media oraz właściciel spółki SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA Pan Sobiesław Zasada, Pan Tomasz Fugiel Wiceprezes Zarządu, Pan Artur Chwist – Prezes Zarządu Spółki SKI&SUN jak również Radni Rady Miasta Świeradów-Zdrój, Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój oraz Starosta Powiatu Lubańskiego – Pan Walery Czarnecki.
Przedstawiciele obiektów odrzucili pomysł przekazania 1 % swoich obrotów, ustalono natomiast, że prowadzona będzie wspólna promocja miasta, obiektów i kolei na którą obecni zadeklarowali przekazać ponad 100 tyś złotych. Ustalono także, że 23 października odbędzie się kolejne, robocze spotkanie na którym ustalona zostanie forma gromadzenia wspólnych środków finansowych i kierunki wspólnej promocji.

Multimedia

Do pobrania