26/27 lipca - UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2013-07-23 14:56:24
A+ A-

UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU INFORMACJA DLA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój informuje, że w nocy z 26 na 27 lipca 2013 roku zmienia się organizacja ruchu na terenie miasta Świeradów-Zdrój.

Największe zmiany dotyczą ulic w samym centrum miasta tj. ulicy Zdrojowej, Batorego, Piastowskiej, Kościelnej, Słowackiego. W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu wzywa się kierujących pojazdami o zachowanie ostrożności i zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie oraz stosowanie się do obowiązującej od 24 lipca 2013 roku nowej organizacji ruchu zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn.zm.)

Projekt docelowej organizacji ruchu na ul. Zdrojowej i jej przyległych omawiany był z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami na spotkaniu z Burmistrzem Miasta Świeradów-Zdrój które odbyło się 21 maja 2013 r. w Urzędzie Miasta przy ul. 11-go Listopada35.

 Z poważaniem
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Multimedia