UWAGA - prace remontowe na moście - ul. Stawowa

2013-07-19 12:40:47
A+ A-

Informacja dla mieszkańców ulic: Dworcowa, Kolejowa, Wiśniowa, Osiedlowa, Podgórna, Brzozowa, Sosnowa, Lipowa oraz Sybiraków.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonwcy robót dla zadania inwestycyjnego pn: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stawowa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+150)” . W ramach przedmiotowego zadania kompleksowej przebudowie ulegnie cały odcinek drogi, stanowiący ulicę Stawową, łącznie z zlokalizowanym w jej świetle mostem nad rzeką Kwisą. Konsekwencją prowadzonych prac budowlanych będzie konieczność całkowitego wyłączenia z ruchu pojazdów mechanicznych oraz ruchu pieszych mostu w ciągu ul. Stawowej.

  • Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to okres pomiędzy 12. a 16. sierpnia 2013 r., natomiast zakończenie to 15. listopada 2013 r.

Zamierza się zorganizować objazd przedmiotowego odcinka drogi poprzez gruntowy fragment drogi stanowiącej ul. Kolejową oraz przez zjazd na ul. Dolną (pomiędzy nieruchomościami Dolna 16 i Dolna 18). Niestety utrudnione będzie skorzystanie z tego objazdu przez samochody ciężarowe dlatego też uprasza się mieszkańców ww. ulic o szybsze zaopatrzenie się w opał na zimę lub niezbędne materiały budowlane potrzebne do dokończenia prowadzonych budów lub remontów.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
Roland Marciniak

Multimedia