Wakacyjny konkurs fotograficzny

2013-06-17 09:39:52
A+ A-

Miejska Biblioteka Publiczna i Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ogłaszają fotograficzny konkurs wakacyjny „Wakacje... ale nie od książki”.

Zasady uczestnictwa w konkursie wakacyjnym:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, i może w nim wziąć udział każdy bez względu na wiek i miejsce zamieszkania

 2. Każdy uczestnik może nadesłać max 2 zdjęcia

 3. Technika i format zdjęć dowolna. Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: fotografia czarno – biała i barwna

 4. Temat ma nawiązywać do książki towarzyszącej nam podczas wakacyjnego odpoczynku i zwiedzani ciekawych zakątków

 5. Każde zdjęcie należy czytelnie podpisać: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy

 6. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane i z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatorów

 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym udzieleniem praw autorskich do nieodpłatnego wykorzystania prac w dowolnej liczbie publikacji, do wykorzystania w ramach działań biblioteki i Referatu Promocji Urzędu Miasta

 8. Oceny zdjęć dokona komisja powołana przez organizatorów. Werdykt komisji jest ostateczny

 9. Wyniki konkursu będą dostępne w Urzędzie Miasta Świeradów - Zdrój i MBP oraz na ich stronach www.swieradowzdroj.pl i www.mbpswieradow.com.pl

 10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków regulaminowych konkursu

 11. Udział w konkursie jest zgodą na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami

 12. Zdjęcia należy przesłać, przynieść do biblioteki w kopercie zawierającej dane uczestnika, a mianowicie imię, nazwisko, adres, telefon ...

 13. Prace należy składać do 16 września 2013r

 14. Dla zwycięzców będą przyznane nagrody książkowe

   

  foto - źródło www.kamienskie.info

Multimedia