Parki i place zabaw w Czerniawie 2009-2010

2010-02-26 10:35:05
A+ A-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowita wartość Projektu wynosi 685.000 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 420.012 zł

 28 września Burmistrz Miasta Roland Marciniak wraz ze Skarbnikiem Gminy Iwoną Kosmalą podpisali z Województwem Dolnośląskim, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, w imieniu którego działał Marek Łapiński – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, oraz Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, umowę na dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie 420.012 zł projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa- Zdrój” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach przedmiotowej operacji modernizacji ulegną dwa place zabaw oraz utworzony zostanie park leśny w obrębie Domu Zdrojowego w Czerniawie. Ponadto przeprowadzone zostaną prace pielęgnacyjno-porządkowe terenów zieleni znajdujących się wzdłuż ulicy Izerskiej i Sanatoryjnej.

W październiku 2009 r. rozpoczęły się prace związane z budową dwóch placów zabaw na terenie Czerniawy.

Pierwszy etap prac polegał na przygotowaniu wyodrębnionych obrzeżami powierzchni, mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu ewentualnych ciężkich kontuzji osób korzystających z przedmiotowych placów zabaw. Miejsca te zostały na końcowym etapie wypełnione grubą warstwą specjalnie frakcjonowanego piachu, który ma za zadanie amortyzować ewentualne upadki bawiących się tam dzieci. W kolejnym etapie przystąpiono do prac instalacyjnych.

I PLAC ZABAW OBOK DAWNEGO PRZEDSZKOLA
Na placu zabaw znajdującego się obok dawnego przedszkola zainstalowano 11 urządzeń, m.in. dwa rodzaje huśtawek wahadłowych, huśtawkę wagową i sprężynową, karuzelę trójramienną, wielokąt sprawnościowy oraz dwa zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami i ściankami do wspinaczki. Ponadto ustawiono ławki i kosze na śmieci oraz regulamin.

II PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 został wyposażony w 5 urządzeń: sześciokąt wielofunkcyjny, linarium obrotowe, huśtawkę wahadłową, karuzelę trójramienną oraz tablicę rysunkową. Ponadto ustawiono drewnianą altanę, mającą chronić zarówno dzieci, jak i ich opiekunów przed słońcem lub deszczem.


Wszystkie zainstalowane urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z normami polskimi i europejskimi. Zwiększoną trwałość przedmiotowych urządzeń ma zapewnić sposób ich instalacji, polegający na ich montażu na tzw. marce, czyli stalowej ocynkowanej rurze zakotwiczonej w ziemi przy pomocy betonu, co ma zapobiegać pobieraniu przez konstrukcję urządzenia wilgoci z gruntu. Ponadto wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na omawiane urządzenia zabawowe.
Istotną kwestię stanowi także tzw. nawierzchnia bezpieczna.
Jest to zgodna z normatywami, wydzielona z terenu zieleni powierzchnia, mająca na celu, jak to zostało wyżej opisane, zapobieganie powstawaniu ewentualnych kontuzji osób korzystających z placów zabaw.
Warstwa frakcjonowanego piachu, stanowiąca tzw. nawierzchnię bezpieczną, musi być nie mniejsza niż 30 cm, dlatego też ważne jest, aby wszyscy użytkownicy – dzieci i ich opiekunowie - mieli na uwadze jej stan, przeciwdziałając rozgrzebywaniu i dbając o jej czystość. Niedopuszczalne jest zatem wprowadzanie zwierząt domowych na teren placów zabaw (chodzi w istocie o prewencję sanitarno-epidemiologiczną).
Ważną, o ile nie najważniejszą kwestią jest przestrzeganie regulaminu przez wszystkie osoby korzystające z placów zabaw, obowiązującego na ich terenie. Należy przede wszystkim pamiętać, iż dzieci mogą się bawić na placach zabaw tylko i wyłącznie pod dozorem osób dorosłych.

 

TERENY ZIELONE NA OBSZARZE OSIEDLA CZERNIAWA-ZDRÓJ

Prace związane z uporządkowaniem terenów zielonych na obszarze Czerniawy-Zdroju rozpoczęły się w styczniu 2010 r. Zaczęto od wycinki oraz frezowania drzew i zakrzaczeń porastających nieruchomości, na kórych to miał powstać park leśny (4,6 ha). Przedmiotowe prace trwały przez kolejne dwa miesiące. Natępnie rozpoczęto roboty związane z wykonaniem alejek parkowych o nawierzchni mineralnej (1172 m2). Prace te obejmowały: korytowanie nawierzchni, ułożenie obrzeży na ławie betonowej oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych alejek. Na końcowym etapie zamontowano ławki i kosze. Równolegle prowadzono działania w zakresie utworzenia 5 nowych miejsc wypoczynku wzdłuż ulicy Izerskiej. Zakres prac obejmował wykonanie nowych ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej (461 m2), nasadzenia roślin (krzewy i kwiaty), utworzenie trawników oraz ustawienie elementów małej architektury (ławki i kosze).

Multimedia