Świeradów-Zdrój

KONKURS FOTOGRAFICZNY - MAGICZNE ZAKĄTKI POGÓRZA IZERSKIEGO

2013-02-12 09:43:37
A+ A-

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie ogłasza konkurs fotograficzny – „Magiczne zakątki Pogórza Izerskiego”.

Przedmiotem fotografii powinny być:

 • krajobrazy przyrodnicze,

 • malownicze widoki,

 • ciekawie położone obiekty,

 • zabytki znajdujące się na obszarze 17 Gmin LGD Partnerstwo Izerskie: Gryfów Śląski, Leśna, Gmina Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Świeradów Zdrój, Warta Bolesławiecka, Wleń, Zawidów, Zgorzelec.

Regulamin Konkursu Fotograficznego – „Magiczne zakątki Pogórza Izerskiego”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie z siedzibą w Uboczu.

 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Celem konkursu jest promocja walorów regionu Lokalnej Grupy Działania, liczy się przede wszystkim oryginalność pomysłu i kompozycja.

 3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

 4. Cykl będzie traktowany jako jedna praca.

 5. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikowi konkursu

 6. Technika wykonania prac jest dowolna, bez użycia fotomontażu.

 7. Zdjęcia wywołane (na papierze fotograficznym) o wymiarach 150 x 210 mm oraz na płycie CD/DVD w formacie jpg wraz z pismem przewodnim należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski. Na dostarczonych fotografiach nie mogą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty).

 8. W piśmie przewodnim dołączonym do zdjęć tradycyjnych wraz z płytą, należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo należy zamieścić klauzulę: zrzekam się praw autorskich do fotografii przesłanych na konkurs fotograficzny na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie wraz z datą i czytelnym podpisem z imieniem i nazwiskiem.

 9. Zdjęcia należy nadsyłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie do dnia 30 czerwca 2013 r. Decyduje moment wpływu zdjęć, nie data stempla pocztowego. Jury konkursu zbierze się 05 lipca 2013 w celu oceny nadesłanych prac.

 10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 11. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl .

 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie w Uboczu 300.

 13. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego dla najlepszych autorów zdjęć.

 14. Uczestnicy zostaną zaproszeni na wręczenie nagród dnia 20 lipca 2013 w trakcie imprezy „Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwa” organizowanej na stadionie Miejskim w Mirsku.

 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania konkursu.

 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.Nr 133 poz.833 z późn. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia.

 

 

 

Multimedia

Do pobrania