Świeradów-Zdrój

ZŁÓŻ OFERTĘ NA ZAŁOŻENIE ŚLADU

2012-12-19 13:25:51
A+ A-

W związku z koniecznością założenia śladu na szlaku narciarstwa biegowego w kompleksie Zajęcznika prosimy o składanie swoich ofert na wykonanie tego zadania.
W ofercie należy podać cenę jednorazowego, pełnego założenia śladu (w sumie dwa przejazdy).

Cena powinna uwzględniać następujące elementy:
ilość kilometrów 10,5 km - całość trasy,
sprzątanie szlaku na bieżąco,
wyznakowanie szlaku oraz opieka nad istniejącymi tablicami - zgłaszanie uszkodzeń i uzupełnianie ubytków,
przygotowanie szlaku - ubicie podłoża – 1 przejazd oraz założenie śladu – 1 przejazd (w sumie każdorazowo 2 przejazdy),
termin podpisania umowy od 24 grudnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.,
zakładanie śladu 2 razy w tygodniu, a w razie konieczności częściej (dyspozycyjność),
ślad powinien być zakładany skuterem śnieżnym.


Oferty można składać w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, przy ul. 11 Listopada 35:
w Referacie ds. Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu (II piętro, pokój nr 23),
e-mailem na adres: dorota@swieradowzdroj.pl.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 21 grudnia 2012 r., do godziny 14.00.
Szczegółowych informacji udziela Dorota Marek – Kierownik Referatu PGTKiS tel. 75 71 36 482 lub 483