Minigolf i plac zabaw w Świeradowie- Zdroju 2011

2011-01-10 09:32:38
A+ A-

"Budowa minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie- Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego"

W ramach przedmiotowej operacji planuje się budowę pola do gry w minigolfa, które to zostanie zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej oraz Krótkiej. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie budowę 18 pól do gry, które to zostaną wykonane z prefabrykatów betonowych. Bandy pól będą stanowiły elementy wykonane z płaskowników stalowych malowanych proszkowo. Każde pole gry zostanie pokryte nawierzchnią ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, na której to zostaną zamontowane różnego rodzaju przeszkody. Użytkownicy przedmiotowego obiektu poruszać się będą pomiędzy poszczeólnymi polami gry ciągami pieszymi wykonanymi z kostki betonowej. Ponadto planuje się wykonać ogrodzenie całej nieruchomości ogrodzeniem systemowym o wysokości 1 m. Na terenie zostaną także zamontowane 3 altany służące do wypoczynku oraz chroniące przed deszczem lub intensywnym słońcem, jak również ławki i kosze.

Pole do minigolfa funkcjonuje już od 20 sierpnia 2011r.

Kolejną częścią opisywanej inwestycji jest modernizacja placu zabaw przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego przebudowa została podzielona na etapy. Pierwszy z nich, którego realizacja nastąpi w ramach niniejszej operacji, obejmować będzie swym zakresem wykonanie nowych ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, ograniczonych z zewnątrz kostką granitową, pełniącą rolę krawężnika oraz schodów terenowych. W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych planuje się wykonanie ogrodzenia nieruchomości stanowiącej plac zabaw, ogrodzeniem systemowym o wysokości 1 m. Przewiduje się również montaż nowych ławek oraz koszy.

W następnych etapach przedmiotowy plac zabaw będzie uzupełniony o nowe urządzenia zabawowe.

 

Kije do minigofla można wypożyczyć w:

Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu w godzinach pracy Urzędu Miasta (ul. 11 Listopada 35) - nieodpłatnie

W restauracji "Piwniczka u Wioli" (ul. Krótka 1a) w godzinach 11.00 - 21.00 -  6 zł / godz.

W kwaterach prywatnych "Józefina" (ul. Nad Basenem 3) w godzinach 10.00 - 21.00 - 5 zł na dzień

 

Zobacz galerie >>>

 

 

Multimedia