Świeradów-Zdrój

UZDROWISKO ŚWIERADÓW-CZERNIAWA POSZUKUJE PRACOWNIKÓW

A+ A-

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju prowadzi rekrutację:

 

do Działu Gastronomii na stanowiska:
KELNER
POMOC KUCHENNA
KUCHARZ

oraz do Działu Administracji Obiektów, na stanowiska:

POKOJOWA

KONSERWATOR/ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

Miejsce pracy: Świeradów Zdrój

JESTEŚ ZAINTERESOWANA/-Y? UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ:   797 502 247

Aplikować można także przesyłając CV na adres: praca@uzdrowisko-swieradow.pl

OFERTA SKIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE POSZUKUJĄ PRACY DŁUGOTERMINOWEJ, jak i SEZONOWO (np. pełnoletni uczniowie i studenci).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) klauzuli, o niniejszej treści:

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.):
1. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. Zdrojowa 2, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.
2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. Zdrojowa 2, w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej, niż przez rok.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. Zdrojowa 2, KRS: 0000018377 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Multimedia