Świeradów-Zdrój

SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

A+ A-

Szanowni Państwo, 

osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla i został on pozytywnie zweryfikowany otrzymają informację SMS wysłaną z nr tel. 530 833 933 o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i z prośbą o zapłatę za węgiel (zgodnie z wnioskowaną ilością) na numer konta.

Cena 1 tony węgla to 2000 .

Nr konta do wpłat:  47 1090 1997 0000 0001 3368 1644

Dane do przelewu: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

w tytule przelewu proszę wpisać; "węgiel", imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego, na które składany był wniosek o zakup węgla.

Płatności proszę dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania SMS.

Brak wpłaty ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zakupu węgla w preferencyjnej cenie ustawowej.

Multimedia