Świeradów-Zdrój

I EDYCJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ - ZAPROSZENIE

A+ A-

Uzdrowiska małopolskie zapraszają na I edycję Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej.

 

Fundacja Rozwoju Regionów (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP (Partner Projektu) od 2019 roku wspólnie realizują Projekt „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Gminy objęte projektem to Czarny Dunajec, Kraków, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Szczawnica i Uście Gorlickie.

 

Projekt skierowany jest do MŚP działających w branży przemysłu czasu wolnego z terenu Województwa Małopolskiego prowadzących działalność na terenie gmin uzdrowiskowych Małopolski

W ramach Projektu realizowane są działania w zakresie:

 • promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej,

 • wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne

 • wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych.

 Działania realizowane w Projekcie to:

 1. Organizacja wirtualnych Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej. 

 2. Promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych.

 3. Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz w formie tradycyjnej.

 4. Promocja na zagranicznych targach turystycznych.

 5. Baza możliwości inwestycyjnych.

 6. Warsztaty dla MŚP.

 

Międzynarodowe Targi Turystyki Uzdrowiskowej to:

 • nawiązywanie kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami,

 • aktywizacja lokalnych przedsiębiorców z różnych branż,

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z przedsiębiorcami,

 • współpraca i rozwój turystyki uzdrowiskowej,

 • planowanie wycieczek, podróży i innych aktywności w Małopolsce.

 

Wśród wystawców znajdują się przedsiębiorstwa z Małopolski świadczące m.in. usługi wellness i spa, hotelarze, restauratorzy, przedsiębiorstwa prowadzące miejsca rekreacji, miejsca aktywności fizycznej, usługi turystyki górskiej, wykorzystanie ścieżek leśnych, ścieżek dydaktycznych, organizacja wydarzeń komercyjnych - koncertów, festiwali itd.

 

Targi realizowane są w formule wirtualnej, dostęp do targów odbywa się przez platformę tumalopolska.gridaly.com ( https://tumalopolska.gridaly.com/info )

 

Stoiska wystawiennicze opierają się na przygotowanych dla uczestników projektu wirtualnych spacerach i e-katalogach. Każdy z wystawców posiada w pełni zdigitalizowaną ofertę swoich usług, która będzie prezentowana na targach w podanych poniżej terminach:

I edycja – 22-26 sierpnia 2022 r.

II edycja – 12-16 września 2022 r.

III edycja – 24-28 października 2022 r.

 

Podczas targów prezentowane będą webinaria ekspertów z branży turystyki, marketingu, przedstawicieli NGO działających w obszarze czasu wolnego, a także przedstawicieli samorządów. Tematy prezentowane podczas tych wykładów to przede wszystkim cenne wskazówki dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej. To także inspirujące wywiady oraz prezentacja dobrych praktyk, która jest wspaniałą wizytówką regionu.

 

Zapraszamy do udziału w I edycji Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej!

 

Źródło: https://tumalopolska.pl

Multimedia