Świeradów-Zdrój

KONKURS PLASTYCZNY "ASTRONOMIA JEST CIEKAWA"

A+ A-

KONKURS PLASTYCZNY!
Astronomia jest ciekawa

Termin oddania prac: 5 maja 2020, godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy do udziału, czekają atrakcyjne nagrody.

Warunki/Zasady konkursu:
Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1,
Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Rzeczkowska – Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozbudzanie zainteresowań astronomią.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
- dla dzieci (5-14 lat)
- dla młodzieży i dorosłych (od lat 15)
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gór i Pogórza Izerskiego
Format plakatu do wyboru: A3, A2, A1, A0
Plakat może być wykonany dowolną techniką: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej, fotografii itp.
Plakat zgłaszany do Konkursu nie może być wcześniej publikowany bądź w inny sposób rozpowszechniany w Internecie lub w innym medium oraz brać udziału w innym konkursie.
Termin oddania prac upływa 5 maja 2020 o godz. 15.00
Nadesłane prace będą oceniane przez Komisję konkursową pod kątem: oryginalności, estetyki, ciekawej formy wypowiedzi plastycznej oraz posiadanej wiedzy astronomicznej.
Wysyłając Organizatorowi plakat Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym praw osobistych ani autorskich czy pokrewnych. Zgłoszenie plakatu do Konkursu i przesłanie go Organizatorowi oznacza, że zgłaszający jest autorem plakatu lub przedstawicielem grupy twórczej, która zrealizowała plakat i że posiada bądź reprezentuje posiadaczy pełnych autorskich praw majątkowych do plakatu na wszystkich znanych polach eksploatacji.
Komisja konkursowa czteroosobowa, nagrodzi trzy plakaty w kategorii wiekowej „dzieci” oraz trzy w kategorii „młodzież i dorośli”.
Prace zostaną zamieszczone: na stronie Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w zakładce „Izerskiej Łąki”, na stronie Facebookowej „Izerskiej Łąki” oraz w Notatniku Świeradowskim*.
Prace można wysłać: tradycyjną pocztą na adres CEE NATURA 2000 „Izerska Łąka” ul. Rolnicza 7, 59-850 Świeradów-Zdrój, przywieźć na „Izerską Łąkę” po wcześniejszym umówieniu się, zeskanować i przesłać e-mailem na adres: izerskalaka@swieradowzdroj.pl (ważne jest, aby jakość zdjęć była bardzo dobra)
Do plakatu należy dostarczyć zgodę na upublicznienie plakatu oraz nazwiska autora i jego zdjęcia, w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie zgody podpisanej przez rodziców lub opiekunów (zgoda może być napisana odręcznie).
Autorzy nagrodzonych plakatów zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
Nagrodami w konkursie są: koszulka NASA, kubki NASA, Kosmiczne laboratorium – zabawka edukacyjna, książka „Marsjanin”, łańcuszki z Układem Słonecznym, łamigłówki, zamieszczenie nagrodzonych prac w „Notatniku Świeradowskim”, oraz na stronach internetowych „Izerskiej Łąki” i oczywiście na stronie Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY jak również zrobienie tam wystawy.
* udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów) na upublicznienie plakatu oraz nazwiska autora i zdjęcia.

Multimedia