Świeradów-Zdrój

II Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej w Kopańcu

  • 29 lutego 2020 - 1 marca 2020

  • Organizator : Kooperatywa Izerska, Dolina Harmonii, Nyeleni Polska oraz Fundacja Heinricha Bolla.

  • 795 601 981

  • aniakotela@gmail.com

A+ A-

Zapraszamy na II Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej, które odbędzie się w Dolinie Harmonii w Kopańcu w dniach 29.02-01.03.

Spotkanie ma na celu integrację lokalnej społeczności z miejscowymi producentami zdrowej żywności, rzemieślnikami i wytwórcami. Program obejmuje prezentacje, warsztaty, wykłady eksperckie, a także panele dyskusyjne z działaczami na rzecz agroekologii, podczas których kontynuowane bedą prace zainicjowane na II Ogólnopolskim Forum Suwerenności Żywnościowej.

Zaprezentowane zostaną inicjatywy Kooperatywy Izerskiej, które obejmują Kooperatywę Spożywcza Jelenia Góra, Perski Izerski, Targ Rolny, Paczka Izerska, IFSŻ, Magiczne Izery.

Odbędzie się również panel dyskusyjny, w którym wezmą udział lokalni rolnicy i konsumenci. Przewidziana jest także otwarta przestrzeń wymiany, na której każdy będzie mógł zaprezentować swoją działalność lub inicjatywę.

Dodatkowo w trakcie forum odbędzie się Targ Inicjatyw (lokalnych i ogólnopolskich), wymiana nasion, Jarmark Lokalnych Produktów, i projekcje filmów tematycznych.

Spotkanie urozmaicą atrakcje takie jak wieczór kulturalny oraz poranne morsowanie.

II Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej organizowane jest przez Kooperatywę Izerską, Nyeleni Polska, Dolinę Harmonii. Realizowane we współpracy i dzięki dofinansowaniu Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Fundacja im. Heinricha Bölla to niemiecka fundacja zielonej polityki, która działa w ponad 60 krajach poprzez 30 biur zagranicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci i międzykulturowego porozumienia.

Przedstawicielstwo działa w Warszawie od 2002 r. i prowadzi projekty w obszarach Energia & Klimat, Demokracja & Prawa Człowieka, Europa & Sprawy Międzynarodowe oraz Europejska Polityka Rolna.

Celem Fundacji jest wzmacnianie demokracji i praw człowieka oraz zwiększanie partycypacji obywatelskiej, a także promowanie długofalowej, zrównoważonej modernizacji społeczno-ekonomicznej w oparciu o trwały i sprawiedliwy rozwój oraz czyste środowisko.

We współpracy z lokalnymi partnerami Fundacja tworzy przestrzeń do dialogu między polityką, gospodarką, środowiskami akademickimi oraz społeczeństwem obywatelskim. Osią łączącą wszystkie działania są wspólne europejskie wartości.