XI RODZINNE MARSZE NA ORIENTACJĘ

  • 22 czerwca 2019, 08:30-16:00

A+ A-

Termin i miejsce zawodów – 22 czerwca 2019 r. Świeradów-Zdrój

Organizator TOM-SPORT w Świeradowie-Zdroju

Współorganizator - SKKT PTTK „Świeradowskie Orły”

Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Zawodów: Teresa Fierkowicz

Sędzia Główny: Paweł Idzik

Budowa Tras: Paweł Idzik

Pozostali organizatorzy – Krzysztof Król, Stanisław Łojko

Honorowy Organizator – Adam Palbow

 

Cel imprezy:

- Upowszechnianie turystycznych marszów na orientację

- Rozegranie zawodów na rzecz kol. Adama Palbow – wieloletniego organizatora Rodzinnych MNO

- Promocja walorów krajoznawczych Świeradowa-Zdroju

 

Forma, etapy i kategorie

TO – Otwarta (2 etapy dzienne, 1 – 2 osobowe)

TF – Rodzinna (2 etapy dzienne)

 

Mapa i teren

Mapy nietypowe, kolorowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unacześnione.

 

Baza imprezy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świeradowie Zdroju.

Program imprezy - 22.06.2019 r. - sobota

8.30 – 9.00 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych bez możliwości dodatkowych zgłoszeń

9.30 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna

10.00 – start – godz.”0” we wszystkich kategoriach

ok. 16.00 – zakończenie zawodów

Świadczenia

- Komplet materiałów startowych

- Dyplomy, drobne nagrody dla najlepszych (miejsca I-III) w poszczeg. kategoriach

- Protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu

- Punkty do O InO (2 x 2 pkt)

 

Zgłoszenia

Do dnia 19 czerwca 2018 r. do godziny 20.00. Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się. (Liczy się termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) Zgłoszenia należy wysyłać na adres teresa.fierkowicz@amorki.pl z podaniem ilości osób i zespołów w poszczególnych kategoriach (imię nazwisko).

Impreza sfinansowana ze środków Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Świeradowie-Zdroju, jednak bardzo prosimy o wsparcie na rehabilitację kol. Adama Palbowa, aby doszedł do zdrowia i w przyszłości mógł nadal organizować Marsze na Orientację.

Postanowienia końcowe

- Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK

- Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów.

- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

- Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

- Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Zapraszamy do Świeradowa -Zdroju

O R G A N I Z T O R Z Y

Multimedia