Świeradów-Zdrój

FINAŁ KONKURSU RECYTATORSKIEGO

A+ A-

Serdecznie zapraszamy

Rodziców, Dziadków, Czytelników

 

na

 

Finał Ogólnomiejskiego Konkursu Recytatorskiego

Kiedy myślę – Ojczyzna”

(Jan Paweł II)

 

w dniu 24. IV. 2019r

o godz. 9.00 w bibliotece „Izerka”

 

Jury będzie wybierać Laureata Konkursu

 

 

 

 

Regulamin Ogólnomiejskiego Konkursu Recytatorskiego

pod hasłem

„Kiedy myślę Ojczyzna” (Jan Paweł II) pod honorowym Patronatem

Burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój

Cele konkursu:

- popularyzowanie i promowanie twórczości poetyckiej,

- zainteresowanie uczniów i dorosłych poezją patriotyczną,

- odkrywanie młodych talentów,

- stworzenie wydarzenia kulturalnego w naszej lokalnej przestrzeni,

- integracja rodzinna i lokalna,

- włączenie się społeczności lokalnej w obchody świąt narodowych.

 

Rodzaj konkursu:

Niniejszy Regulamin obowiązuje dla dwóch wydarzeń:

1. Konkurs z okazji Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

2. Konkurs z okazji obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada.

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Odbywa się w trzech kategoriach wiekowych i jednej OPEN:

1. kategoria: klasy I – III SP,

2. kategoria: klasy IV – VIII SP,

3. kategorie: Gimnazjum i dorośli,

4. kategoria: Open – poezja śpiewana (może być wykonywana w duecie).

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

szkolny:

W klasach poszczególnych eliminacje przeprowadza nauczyciel, wychowawca klas, bibliotekarz.

Dopuszcza się do udziału kandydatów, którzy zadeklarują swój udział bezpośrednio w Miejskiej Bibliotece Publicznej "IZERKA" w Świeradowie-Zdroju, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A,

tel. 75 78 16 394.

 

gminny:

W etapie gminnym biorą udział laureaci I, II i III miejsca etapu szkolnego, w każdej kategorii wiekowej.

 

Finał odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej "IZERKA" w Świeradowie-Zdroju, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A.

 

Dorośli zgłaszają swój udział, przynajmniej 2 godziny przed rozpoczęciem konkursu.

 

Forma przekazu:

Zgodna z tematyką konkursu tj. nawiązująca do dwóch wydarzeń historycznych: 3 Maja lub 11 Listopada jak również podkreślająca piękno przyrody, ojczyzny, świata wokół nas.

Biblioteka szkolna i miejska mają obowiązek wspierać uczestników w poszukiwaniu wiersza.

 

Postanowienia końcowe

Zgłaszanie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator, czyli Miejska Biblioteka Publiczna "IZERKA" w Świeradowie-Zdroju, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A.

Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta (www.swieradowzdroj.pl) i biblioteki miejskiej (www.mbpswieradow.com.pl)

Termin i czas trwania konkursów ustalony zostanie odpowiednio w miesiącu:

- marcu – każdego roku dla Konkursu z okazji 3-go Maja,

- wrześniu - każdego roku dla Konkursu z okazji 11 Listopada.

Konkurs ma charakter otwarty.

Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora Konkursu, składające się z 3-5 osób.

Komisja konkursowa (jury) oceniać będzie następujące kryteria:

- dobór repertuaru,

- dykcja,

- interpretacja,

- ogólne wrażenie artystyczne.

 

Nagrody

 

W każdej grupie wiekowej wyłonieni zostaną zwycięzcy I, II, III miejsca.

Główną nagrodę Laureata – „Wieczne Pióro Burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój” oraz Dyplom Laureata przyznaje się tylko jednemu zwycięzcy – bez względu na kategorię wiekową.

Tytuł Laureata można zdobyć tylko jeden raz w danej kategorii wiekowej.

Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy/zwycięzców w danej kategorii.

 

Przetwarzanie danych osobowych

  1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

  3. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

  4. Administratorem danych jest Organizator.

 

 

 

Organizator Konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna "IZERKA" w Świeradowie-Zdroju, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A, tel. 75 78 16 394.

 

Patronat Honorowy:

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój (Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, tel. 75 71 36 482 lub 483)

 

Multimedia

Mapa