Świeradów-Zdrój

XV Festiwal Piosenki Kolonijnej Żabie Chóry

  • 12 lipca 2017, 10:30-14:00

  • Fierkowicz Teresa na nr 665 733 443.

A+ A-

REGULAMIN

XV Festiwalu Piosenki Kolonijnej „ŻABIE CHÓRY” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

  1. Organizator i osoby wspierające:

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój - referat Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu

Teresa Fierkowicz.

 

Cele Festiwalu:

integracja grup kolonijnych przebywających na terenie miasta Świeradów-Zdrój,

popularyzacja piosenek turystycznych, ekologicznych i kolonijnych wśród dzieci i młodzieży przebywających na koloniach,

rozpowszechnienie walorów turystycznych i uzdrowiskowych miasta oraz legendy o żabie, która stała się symbolem miasta.

 

Miejsce i termin Festiwalu:

12 lipca 2017 r. godz. 10.30

Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

 

Uczestnictwo:

grupy kolonijne przebywające na wypoczynku letnim w Świeradowie Zdroju,

liczebność grupy nieograniczona,

czas trwania występu 10-15 minut,

akompaniament – instrumenty możliwe do zastosowania w turystyce pieszej, może akompaniować nauczyciel (opiekun) lub uczestnik Festiwalu. Nie dopuszcza się stosowania pleybecku.

mile widziane przebrania, układy choreograficzne itp.

 

Skrócone zasady punktacji:

konkurs ocenia jury wytypowane przez organizatorów,

przedmiotem oceny jury jest wrażenie artystyczne grupy, treść tekstów piosenek, zabaw (które powinny dotyczyć lata, wakacji, ekologii, turystyki, miasta Świeradów Zdrój) zaangażowanie i interpretacja śpiewanych utworów.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia drużyn (nazwa grupy, miejscowość skąd pochodzi, imię i nazwisko opiekuna lub opiekunów oraz nazwę obiektu, w którym przebywają na koloniach), należy zgłaszać telefonicznie do Fierkowicz Teresy na nr 665 733 443.

 

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zapewniają (najlepszym) – dyplom i symbol naszego miasta „żabkę”.

Werdykt jury jest ostateczny i nie ma od niego odwołania (zainteresowani mogą uzyskać ustne uzasadnienie oceny występu).

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie.

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

 

Multimedia

Mapa