Świeradów-Zdrój

Zapisy na kurs przewodnicki 2015-2017

A+ A-

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego
do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych-górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia
11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich
na obszar Sudetów III klasy.
Program szkolenia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego - obejmie co najmniej 150 godzin zajęć teoretycznych
oraz co najmniej 40 dni szkolenia praktycznego.

Koszt kursu - 2750 zł, a dla członków PTTK 2600 zł, płatne w ratach miesięcznych po 150 zł. 
Warunki przyjęcia na kurs:
1. Elementarna znajomość Sudetów oraz zagadnień z geografii, historii, szeroko pojętej przyrody i
kultury z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Topograficzna znajomość Sudetów z autopsji potwierdzona posiadaniem odznaki „Małej Brązowej GOT PTTK”(180 pkt. - czyli pokonanie ok. 180 km szlaków górskich w Sudetach).
3. Pozytywne zaliczenie testu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu wiedzy o Sudetach
(historia, topografia, kultura, architektura, współczesność).
4. Wypełnienie ankiety osobowej, dostarczenie 2 szt. zdjęć formatu legitymacyjnego i wniesienie
opłaty 50 zł podczas zapisu (na poczet opłaty za kurs - osoby niezakwalifikowane otrzymają
zwrot przedpłaty).
5. Wiek co najmniej 21 lat i nie przekroczone 65 lat.
6. Ukończona szkoła średnia (matura niekonieczna).
7. Dobry stan zdrowia – bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu przewodnika górskiego. Do
egzaminu końcowego wymagane będzie stosowne zaświadczenie lekarskie.
8. Posiadanie adresu emailowego.
Zapisy przyjmowane są w biurze Oddziału PTTK w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86 w godz. 8.00 - 15.00, a
w środy do 17.00. Tel. 757525851, email:pttk@pttk-jg.pl.
Kurs rozpocznie się w październiku 2015 i trwać będzie nie krócej niż 18 miesięcy.
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w środy 17.00 - 20.00 w Jeleniej Górze, a wycieczki szkoleniowe
w niedziele i niektóre soboty, z wyłączeniem wakacji, ferii i świąt.
Jelenia Góra, 28.07.2015 r.

Multimedia

Do pobrania