Świeradów-Zdrój

3-4 LIPCA - VIII RODZINNE MARSZE NA ORIENTACJĘ

  • 3 lipca 2015 - 4 lipca 2015

  • Organizator : Świetlica Środowiskowa „UL” mieszcząca się w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

  • Marii Skłodowskiej-Curie 2, 59-850 Świeradów-Zdrój

  • http://www.mzs-swieradow.org.pl

A+ A-

Świetlica Środowiskowa „UL”
zaprasza na

V III RODZINNE MARSZE NA ORIENTACJĘ

Świeradów-Zdrój 3-4 lipca 2015
Impreza finansowana ze środków Gminy Świeradów-Zdrój


TERMIN I MIEJSCE
03-04 lipca 2015 r. – Świeradów-Zdrój

ORGANIZATOR
Świetlica Środowiskowa „UL” mieszcząca się w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
PATRONAT HONOROWY
Roland Marciniak - Burmistrz Gminy i Miasta Świeradów-Zdrój

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Imprezy – Teresa Fierkowicz (PINO 701)
Sędzia Główny – Wojciech Król ( PINO 442)
Budowa Etapów – Adam Palbow ( PINO 637) Wojciech Król
Sztab – Kamil Zarębiński i Stanisław Łojko (OINO)

CEL IMPREZY
- upowszechnianie turystycznych marszy na orientację;
- prezentacja i promocja walorów turystycznych Świeradowa-Zdroju;
- aktywne i zdrowe spędzenie wolnego czasu poprzez uczestnictwo Marszach na Orientację.

KATEGORIE
Drużyna musi składać się z co najmniej dwóch członków rodziny

MAPA I TEREN

Mapy nietypowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unacześniane.

BAZA IMPREZY
Bazą imprezy będzie MZS i Hala Spacerowa Domu Zdrojowego
w Świeradowie-Zdroju.

PROGRAM IMPREZY

1 Lipca (środa)
20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń
Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się.02-03.lipca (czwartek, piątek)
przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras
03 lipca (piątek)
21.00 Start do etapu nocnego

4 lipiec 2014 r. (sobota)
8.30-9.30 - Przyjmowanie uczestników w bazie imprezy
9,30 - Otwarcie Zawodów oraz odprawa techniczna
10.00 - Minuta 0 – Start do Marszów
15.30 - 16.00 Meta Etapów
17.00 - Uroczyste zakończenie zawodów wręczenie nagród dla najlepszych

ŚWIADCZENIA
• Posiłek międzyetapowy
• Poczęstunek dla każdego uczestnika
• Dyplomy i nagrody dla najlepszych 5 rodzin
• Komplet materiałów startowych.
• Pamiątkowy znaczek.
UWAGA – istnieje możliwość zamówienia obiadu dla uczestników w kwocie 12 zł od osoby chęć skorzystania należy zaznaczyć przy zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy przesyłać listownie lub emailem na adres
Teresa Fierkowicz
59-850 Świeradów-Zdrój
ul. Myśliwska 9
email teresa.fierkowicz@amorki.pl
lub telefonicznie Teresa Fierkowicz 665 733 443
W nie przekraczalnym terminie - 1 lipca 2015 godz. 20.00
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane
W zgłoszeniu należy podać skład rodziny poprzez podanie imienia i nazwiska

WPISOWE

Udział w imprezie jest bezpłatny i nie będzie pobierane żadne wpisowe.
Całość imprezy finansowana jest z środków Gminy Świeradów-Zdrój

Multimedia

Do pobrania

Mapa