VI Festiwala Piosenki Kolonijnej „ŻABIE CHÓRY”

  • 17 lipca 2008, 10:30-13:30

  • Organizator : Teresa Fierkowicz, UM - PGTKiS

  • MZS ul. M. Skłodowskiej-Curie 2

A+ A-
REGULAMIN

VI Festiwalu Piosenki Kolonijnej „ŻABIE CHÓRY”
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój


  • Cele Festiwalu:
- integracja grup kolonijnych przebywających na terenie miasta Świeradów-Zdrój,- popularyzacja piosenek turystycznych, ekologicznych i kolonijnych wśród dzieci i młodzieży przebywających na koloniach,
- rozpowszechnienie walorów turystycznych i uzdrowiskowych miasta oraz legendy o żabie, która stała się symbolem miasta.
  • Miejsce i termin Festiwalu: 17 lipca 2008 r. godz. 10.30
Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.
  • Uczestnictwo:
- grupy kolonijne przebywające na wypoczynku letnim w Świeradowie Zdroju,
- liczebność grupy nieograniczona,
- czas trwania występu 10-15 minut,
- akompaniament – instrumenty możliwe do zastosowania w turystyce pieszej, może akompaniować nauczyciel (opiekun) lub uczestnik Festiwalu. Nie dopuszcza się - - stosowania pleybecku.
- mile widziane przebrania, układy choreograficzne itp.
  • Skrócone zasady punktacji:
- konkurs ocenia jury wytypowane przez organizatorów,
- przedmiotem oceny jury jest wrażenie artystyczne grupy, treść tekstów piosenek, zabaw (które powinny dotyczyć lata, wakacji, ekologii, turystyki, miasta Świeradów Zdrój) zaangażowanie i interpretacja śpiewanych utworów.
  • Zgłoszenia:
Zgłoszenia drużyn (nazwa grupy, miejscowość skąd pochodzi, imię i nazwisko opiekuna lub opiekunów oraz nazwę obiektu, w którym przebywają na koloniach), należy zgłaszać telefonicznie do Fierkowicz Teresy na nr 665 733 443.
  • Postanowienia końcowe:
- Organizatorzy zapewniają (najlepszym) – dyplom i symbol naszego miasta „żabkę”.
- Werdykt jury jest ostateczny i nie ma od niego odwołania (zainteresowani mogą uzyskać ustne uzasadnienie oceny występu).
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie.