Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 „Fabryka młodych inżynierów

2018-05-21 13:08:36
A+ A-

 

Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 „Fabryka młodych inżynierów” to projekt, na który Gmina Miejska Świeradów-Zdrój otrzyma dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działania nr 7.1. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Podziałania nr 7.1.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Łączna wartość projektu to 3 147 277,29 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 678 506,49 zł.

 

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w ramach edukacji podstawowej, poprzez rozbudowę budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie Zdroju oraz wyposażenie pracowni matematycznej, fizycznej, biologicznej i chemicznej.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę Miejskiego Zespołu Szkół o dwukondygnacyjną część. Na parterze nowej części zlokalizowano dwa pomieszczenia edukacyjne: pracownię chemiczną oraz salę biologiczną, pomieszczenia zapleczy dla obu sal oraz magazyn. Układ funkcjonalny piętra zbliżony jest do układu funkcjonalnego parteru-między salami edukacyjnymi zlokalizowano węzeł sanitarny z toaletami męską, damską oraz dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdą się sala matematyczna i pracownia fizyczna.

W projekcie zaplanowano zakup wyposażenia wspomnianych pracowni, obejmujące m.in. stoły, krzesła, monitory interaktywne, wizualizery, komputery, tablice magnetyczne, dygestorium, dydaktyczne zestawy uczniowskie, drukarka 3d, skaner 3d, system telewizji hybrydowej - monitory informacyjne + serwer, mikroskop, wyposażenie łazienek oraz zaplecza.

(MHD)

Multimedia