Struktura Urzędu Miasta

2011-04-14 12:12:35
A+ A-
BURMISTRZ MIASTA
Roland Marciniak Pokój 1d, parter

tel. 75 78 16 119

e-mail: burmistrz@swieradowzdroj.pl

SEKRETARIAT BURMISTRZA MIASTA
Sprawy administracyjne, sekretariat

Krystyna Kisiel

Pokój 1d, parter tel. 75 78 16 489, fax. 75 78 16 585

e-mail: um@swieradowzdroj.pl

 REFERAT ORGANIZACYJNY, GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
  
Kierownik Referatu, Sekretarz Gminy

Eugeniusz Grabas

Pokój 22, II p. tel. 75 78 17 071, tel kom. 515 069 318

e-mail: e.grabas@swieradowzdroj.pl

Wspólnoty mieszkaniowe, remonty mieszkań

Władysław Rzeźnik

Pokój 21b, II p.

tel. 75 78 16 324,tel kom. 508 465 921

 e-mail: w.rzeznik@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i remonty

Anna Mazurek

Pokój 21c, II p. tel. 75 78 16 471

e-mail: a.mazurek@swieradowzdroj.pl

Infrastruktura komunalna, Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej

Mariusz Pysz

Pokój 21d, II p. tel. 75 78 17 601

e-mail: m.pysz@swieradowzdroj.pl

Drogownictwo

Wojciech Cielecki

pokój 21d, II p. tel. 75 78 16 970, tel. kom. 517 558 762

e-mail: w.cielecki@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i fundusze unijne

Monika Hajny-Daszko

Pokój 21d, II p.  tel. 75 78 16 970

e-mail:

m.hajny-daszko@swieradowzdroj.pl

Zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami

Monika Sautycz

Pokój 21c, II p.

 

tel. 75 78 16 471

e-mail: zp@swieradowzdroj.pl

 REFERAT ADMINISTRACYJNY
  
Kierownik referatu, Biuro Rady Miasta

Diana Timoftiewicz-Żak

Pokój 32, III p.  tel. 75 78 17 666

e-mail:

d.timoftiewicz-zak@swieradowzdroj.pl

Oświata, Sprawy Organizacyjne

Jolanta Bobak

pokój 24c, II p. tel. 75 78 17 668

e-mail: j.bobak@swieradowzdroj.pl

Kadry Urzędu Miasta i Oświaty


Małgorzata Milichiewicz

Pokój 3, parter  tel. 75 78 17 092

e-mail:

m.milichiewicz@swieradowzdroj.pl

 REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI ODPADAMI
  
Kierownik referatu, wodociągi i kanalizacja

Izabela Jurczak

Pokój 21a, II p. tel. 75 78 16 343

e-mail: i.jurczak@swieradowzdroj.pl

Ochrona środowiska

Kamila Jednorowska-Męcina

Pokój 21a, II p. tel. 75 78 16 343

e-mail:

k.jednorowska-mecina@swieradowzdroj.pl

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Marcin Rosołek

Pokój 21a, II p. tel. 75 78 16 343

e-mail: m.rosolek@swieradowzdroj.pl

 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  
Zagospodarowanie przestrzenne

Rafał May

 

Pokój 24c, II p.

tel. 75 78 17 297

e-mail: r.may@swieradowzdroj.pl

 REFERAT USC i SPRAW OBYWATELSKICH
  
Kierownik referatu, działalność gospodarcza, zastępca kierownika USC

Joanna Szczekulska

Pokój 1f, parter tel. 75 78 16 344

e-mail: j.szczekulska@swieradowzdroj.pl

Dowody osobiste, meldunki, koncesje na alkohol

Halina Stettner

 

Pokój 1f, parter

tel. 75 78 16 929

e-mail: h.stettner@swieradowzdroj.pl

 REFERAT FINANSOWY  
Skarbnik Gminy, kierownik referatu

Iwona Kosmala

Pokój 1a, parter tel. 75 78 16 234

e-mail: i.kosmala@swieradowzdroj.pl

Finanse i podatki,z-ca Skarbnika Gminy

Anna Leśniak

Pokój 1c, parter

tel. 75 78 16 452

e-mail: a.lesniak@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Beata Korowaj,

Katarzyna Matelska,

Pokój 1c, parter tel. 75 78 16 452

e-mail: b.korowaj@swieradowzdroj.pl

e-mail: k.matelska@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Katarzyna Barczyszyn

Pkój 1b, parter

 

tel. 75 78 16 659

e-mail: k.barczyszyn@swieradowzdroj.pl

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, woda i ścieki

Katarzyna Kulik - Łuczak

Pkój 1b, parter tel. 75 78 16 659

e-mail: 

Księgowość odpadów komunalnych

Joanna Leszczyńska

Pkój 1b, parter tel. 75 78 16 659

e-mail: j.leszczynska@swieradowzdroj.pl

Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Katarzyna Duda

Pokój 2, parter tel. 75 78 16 896

e-mail: k.duda@swieradowzdroj.pl

Księgowość budżetowa

Ewelina Ostrowska-May

Pokój 2, parter tel. 75 78 16 896

e-mail:

e.ostrowska-may@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Jowita Worotnicka

Pokój 2, parter tel. 75 78 16 896

e-mail: j.worotnicka@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Marta Rejman-Sergiejczuk

Pokój 2, parter tel. 75 78 16 896

e-mail:

m.rejman-sergiejczuk@swieradowzdroj.pl

 REFERAT PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI, KULTURY i SPORTU
  
Kierownik referatu

Dorota Marek

Pokój 23, II p. tel. 75 71 36 483

e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl

Turystyka, Kultura, Sport

Diana Słupska

Pokój 24b, II p. tel. 75 71 36 482

e-mail: it@swieradowzdroj.pl

Informatyk

Tomasz Chmielowiec

Pokój 24b, II p. tel. 75 71 36 482

e-mail: admin@swieradowzdroj.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej Natrura 2000 IZERSKA ŁĄKA

Monika Chwaszcz

Izerska Łąka tel. 75 617 14 42

e-mail: izerskalaka@swieradowzdroj.pl

CZARCI MŁYN

Kinga Miakienko

Czarci Młyn

tel. 75 78 45 325

e-mail: czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA P.POŻ.

Obrona cywilna, ochrona p. poż.,

Zarządzanie kryzysowe,

Kierownik Kancelarii Tajnej

Tadeusz Baka

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15

tel. 75 78 16 841

tel./fax 75 78 16 155

e-mail: t.baka@swieradowzdroj.pl

                                               

Multimedia