Struktura Urzędu Miasta

2011-04-14 12:12:35
A+ A-
BURMISTRZ MIASTA
Roland Marciniakpokój 1d

tel. 75 78 16 119

e-mail: r.marciniak@swieradowzdroj.pl

SEKRETARIAT BURMISTRZA MIASTA

Sprawy administracyjne, sekretariat

Krystyna Kisiel

pokój 1d

tel. 75 78 16 489

e-mail: um@swieradowzdroj.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretarz Gminy, kierownik referatu

Sylwia Błaszczyk

pokój 21a

tel. 75 78 16 471

e-mail: zp@swieradowzdroj.pl

Zamówienia publiczne

Monika Sautycz

pokój 21a

tel. 75 78 16 471

e-mail: zp@swieradowzdroj.pl

Biuro Rady Miasta, Kadry

Diana Timoftiewicz-Żak

pokój 32

tel. 75 78 17 666

e-mail: d.timoftiewicz-zak@swieradowzdroj.pl

Oświata, Sprawy organizacyjne

Jolanta Bobak

pokój 24 c

tel. 75 78 17 668

e-mail: j.bobak@swieradowzdroj.pl

REFERAT USC i SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik referatu, działalność gospodarcza

Danuta Żyłkiewicz

pokój 1f

tel. 75 78 16 344

e-mail: d.zylkiewicz@swieradowzdroj.pl

Dowody osobiste, meldunki, koncesje na alkohol, z-ca kierownika USC

Halina Stettner

pokój 1f

tel. 75 78 16 929

e-mail: h.stettner@swieradowzdroj.pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Kierownik referatu

">Rafał May

pokój 2

tel. 75 78 17 297

e-mail: r.may@swieradowzdroj.pl

Sprzedaż nieruchomości

">Joanna Szczekulska

pokój 2

tel. 75 78 17 297

e-mail: j.szczekulska@swieradowzdroj.pl

REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ, INWESTYCJI i OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik referatu

Eugeniusz Grabas

pokój 21b

tel. 75 78 17 071, tel kom. 515 069 318

e-mail: e.grabas@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i remonty

Anna Mazurek

pokój 21d

tel. 75 78 16 970

e-mail: a.mazurek@swieradowzdroj.pl

Infrastruktura komunalna

Mariusz Pysz

pokój 21d

tel. 75 78 16 970

e-mail: m.pysz@swieradowzdroj.pl

Ochrona środowiska

Kamila Jednorowska-Męcina

pokój 22

tel. 75 78 16 343

e-mail: k.jednorowska-mecina@swieradowzdroj.pl

Wodociągi i kanalizacja

Izabela Jurczak

pokój 22

tel. 75 78 16 343

e-mail: i.jurczak@swieradowzdroj.pl

Drogownictwo

Wojciech Cielecki

pokój 21 d

tel. 75 78 16 970

e-mail: w.cielecki@swieradowzdroj.pl

Wspólnoty mieszkaniowe, remonty mieszkań

Władysław Rzeźnik

pokój 21 c

tel. 75 78 16 324

e-mail: w.rzeznik@swieradowzdroj.pl

 Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 Marcin Rosołek

pokój 21 c

tel. 75 78 16 324

e-mail: m.rosolek@swieradowzdroj.pl

 Bezpieczeństwo i porządek

 Grzegorz Zając

pokój 21 c

tel. 75 78 16 324

e-mail: g.zajac@swieradowzdroj.pl
REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy, kierownik referatu

Iwona Kosmala

pokój 1

tel. 75 78 16 234

e-mail: i.kosmala@swieradowzdroj.pl

Finanse i podatki, z-ca Skarbnika Gminy

Anna Leśniak

pokój 1c

tel. 75 78 16 452

e-mail: a.lesniak@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Magdalena Szukiewicz

pokój 1c

tel. 75 78 16 452

e-mail: m.szukiewicz@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Katarzyna Barczyszyn

pokój 1b

tel. 75 78 16 659

e-mail: k.barczyszyn@swieradowzdroj.pl

Księgowość, finanse

Katarzyna Duda

pokój 3

tel. 75 78 17 092

e-mail: k.duda@swieradowzdroj.pl

Księgowość

Ewelina Ostrowska-May

pokój 3

tel. 75 78 17 092

e-mail: e.ostrowska-may@swieradowzdroj.pl

 Księgowość odpadów komunalnych

 Małgorzata Milichiewicz

 pokój 1 b

tel. 75 78 16 659

e-mail: m.milichiewicz@swieradowzdroj.pl

 Księgowość 

 Jowita Worotnicka 

pokój 1 b

tel. 75 78 16 659

e-mail: j.worotnicka@swieradowzdroj.pl

 Księgowość Oświaty

 Anna Abramczyk

 pokój 14

tel. 75 78 16 896

e-mail: a.abramczyk@swieradowzdroj.pl

 Księgowość Oświaty

 Marta Rejman-Sergiejczuk

 pokój 14

tel. 75 78 16 896

e-mail: m.rejman-sergiejczuk@swieradowzdroj.pl

REFERAT PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI, KULTURY i SPORTU

Kierownik referatu

Dorota Marek

pokój 23

tel. 75 71 36 482

e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl

Turystyka, kultura, sport

Monika Hajny-Daszko

pokój 24b

tel. 75 71 36 482

e-mail: it@swieradowzdroj.pl

Informatyk

Tomasz Chmielowiec

pokój 24b

tel. 75 71 36 482

e-mail: admin@swieradowzdroj.pl
 Pomoc Administracyjna ds. obsługi gminnych obiektów turystycznych

 Monika Chwaszcz

 

Izerska Łąka

tel. 75 617 14 42

e-mail: izerskalaka@swieradowzdroj.pl


 Kinga Miakienko

 Czarci Młyn

tel. 75 78 45 325

e-mail: czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA P.POŻ.

Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe, ochrona p. poż., Kierownik Kancelarii Tajnej

Tadeusz Baka

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15, przyziemie

tel. 75 78 16 841

tel./fax 75 78 16 155

e-mail: t.baka@swieradowzdroj.pl

 

Multimedia