Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno - kulturalne w Świeradowie-Zdroju

2017-11-13 11:41:22
A+ A-

W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie  projektu "Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno - kulturalne w Świeradowie-Zdroju" nr RPDS.04.03.01-02-0037/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby", Działanie nr 4.3 "Dziedzictwo kulturowe", Poddziałanie nr 4.3.1 "Dziedzictwo kulturowe - konkursy horyzontalne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 425 198,91, dofinansowanie 2 9 11 419,08 zł

Całkowita wartość Projektu: 3 495 276,32 zł. 

 

Budynek Dworca Kolejowego

Powierzchnia użytkowa w budynku wynosi ok. 720 m2 .

Na parterze w lewym skrzydle będzie sala wielofunkcyjna wyposażona w multimedia. Natomiast w prawym urządzone zostanie muzeum kolei izerskiej z makietą kolejki odwzorowującej połączenia kolejowe miejscowości w Górach Izerskich. W tej samej sali znajdą się również wystawy związane z historią kolei izerskiej. Jesteśmy w trakcie rozmów z wykonawcami programów oprowadzania turystów po muzeum (dobór nośników informacji i sposobu prezentacji).

Obok dworca stoi magazyn towarowy, w którym wyeksponujemy zabytkowy parowóz o nazwie Ryś. Na peronie przy budynku na stałe będzie do zwiedzania zestaw pasażerski - lokomotywa i wagony z początku XX wieku. Zabytkowy tabor chcemy pozyskać od kolekcjonerów. Na drugiej kondygnacji pomieści się studio muzyczne i fotograficzne oraz harcówka, a budynek będzie pełnił pewne funkcję domu kultury.

Opis zdjęć:

1 - Przekrój I kondygnacji z przeznaczeniem pomieszczeń.

2 - Nowa aranżacja poczekalni - recepcja całego budynku.

3 - W miejscu mieszkań sala multimedialna na spotkania, kameralne koncerty, pokazy multimedialne.

4 - W magazynie zaparkuje parowóz RYŚ, który obejrzymy z każdej strony.

5 - Sala muzealna z makietą kolei izerskiej i ekspozycją ciekawostek kolei izerskiej. 

Multimedia