Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne element

2017-07-17 11:57:23
A+ A-

Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego” – to nazwa projektu, na który Gmina Miejska Świeradów-Zdrój otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość projektu to 888 999,44 zł, kwota dofinansowania wynosi 730 219,73 zł.

 

W ramach realizacji projektu powstanie Ogród Edukacyjny Natura 2000 przy Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego, takie jak: Torfowiska Gór Izerskich oraz Łąki Góry i Pogórza Izerskiego. Powstanie centrum różnorodności biologicznej, oparte o ochronę i promowanie gatunków lokalnych. Odtworzona zostanie łąka izerska, torfowisko, powstanie staw, obszar zielny, obszar roślin żywicielskich pszczół i motyli oraz sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych. W przyszłości sadzonki tych drzew udostępniane będą mieszkańcom, w celu popularyzacji gatunków rodzimych. Projektowany obszar został podzielony na segmenty, z których każdy odwołuje się do odrębnego typu krajobrazu izerskiego.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poznaniem bioróżnorodności lokalnych gatunków a także ich ochroną. Zostanie przygotowana oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży, kształcących się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, zamieszkujących teren Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, a także osób przebywających w okolicy czasowo.

W ramach projektu przewidziano również drenaż oraz sieć studzienek z zaworami czerpalnymi by zapewnić możliwość nawadniania obsadzeń. W zakresie oświetlania, projekt zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej sieci kablowej, przy wprowadzeniu jedynie niezbędnych zmian.

Ponadto ustawionych zostanie 10 ławek drewnianych w miejscach o szczególnych walorach edukacyjnych, umożliwiających jednocześnie uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych osób z dysfunkcjami narządów ruchu oraz zadaszenie, umożliwiające obserwację ogrodu w czasie niesprzyjających warunków pogodowych. Zadaszenie z podłogą, będzie miało 5 m średnicy, wewnątrz znajdzie się stół oraz drewniane ławy. Funkcja zadaszenia to zwiększenie dostępności ogrodu poza sezonem letnim oraz umożliwienie prowadzenia zajęć edukacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie omawianych gatunków. Zadaszenie będzie umożliwiało obserwację różnych faz rozwojowych roślin, nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale także w okresie jesiennym i zimowym.

W projekcie przewidziano również materiały w wersji elektronicznej oraz on-line tj. aplikację na smartfony/tablety do samodzielnego zwiedzania ogrodu. Ponadto wydane zostaną mapki i folder z opisem roślinności niezbędny do zwiedzania ogrodu, zakupione zostaną również ołówki, i kompasy do prowadzenia zajęć.

Multimedia

Do pobrania