Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój 2014

2017-03-17 13:12:19
A+ A-

PRZEBUDOWA ULICY ZDROJOWEJ W CELU POPRAWY FUNKCJI UZDROWISKOWEJ MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 - „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” („Turystyka i kultura”), Działanie 6.1 - „Turystyka uzdrowiskowa” Całkowita wartość projektu wynosi 4.549.999,78 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.065.661,93 zł.

Multimedia