Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej 2014

2017-03-17 13:03:19
A+ A-

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój we wrześniu 2013 r., w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną złożyła, za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie, wniosek o dofinansowanie budowy nowej siedziby biblioteki w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaraz po złożeniu wniosku doszły do nas niepokojące wieści o wyczerpaniu się środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w tym priorytecie, lecz minister kultury zdecydował o przesunięciu środków z innych działów budżetowych przedmiotowego programu i zasilenia nimi priorytetu infrastrukturalnego, co skutkowało zakwalifikowaniem naszego wniosku do dofinansowania. Efektem tych zabiegów było podpisanie w Mikołajki (6 grudnia 2013 r.) umowy o dofinansowanie. Nowa siedziba biblioteki powstanie w rezultacie adaptacji i rozbudowy dawnego mieszkania socjalnego, znajdującego się na terenie Miejskiego Zespołu Szkół przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny, nawiązujący swoją architekturą do sąsiedniego budynku szkoły. Całkowita jego powierzchnia użytkowa wynosić będzie 222 m2 , a składać się będzie na nią 12 pomieszczeń, w tym sala wielofunkcyjna (53,8 m2 ), wypożyczalnia z kafejką internetową (54,1 m2 ), sala dla dzieci (47,6 m2 ), część biurowa (23,6 m2 ), pomieszczenia socjalne oraz gospodarcze (5,8 m2 ) oraz toalety. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, m. in. poprzez zaprojektowanie pochylni oraz toalety wyposażonej w armaturę niezbędną dla osób poruszających się na wózkach. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to koniec marca lub początek kwietnia bieżącego roku. Mają one potrwać do końca listopada, kiedy to rozpocznie się procedura odbioru, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku. Mariusz Pysz

 

Multimedia