Kolej Gór Izerskich - od 2013 roku

2014-09-29 14:19:56
A+ A-
Kolej Gór Izerskich – Jindrichovice, Pobiedna, Mirsk, Świeradów-Zdrój oraz Mirsk – Gryfów

POMYSŁODAWCA PROJEKTU - ARTUR KOTLAREKCel projektu:

 • Rozwój turystyki na terenie Pogórza Izerskiego poprzez rozwój komunikacji kolejowej transgranicznej, regionalnej z przyłączeniem do ogólnopolskiej sieci kolejowej.

 • Osiągnięcie celu wymaga następujących działań:

 • Opracowanie różnych wariantów koncepcji rozwoju transportu pasażerskiego z uwzględnieniem turystyki na badanym obszarze

 • Odbudowa linii kolejowej:

  Świeradów- Mirsk linia nr 336

  Mirsk- Jindrichovice pod Smrkiem (Republika Czeska) linia nr 284

  Mirsk – Gryfów Śl. linia nr 317

Docelową grupą projektu stanowią mieszkańcy oraz turyści odwiedzający region. Poprawa komunikacji zwiększy dostępności do regionu i jego walorów turystycznych oraz usprawni poruszanie się wewnątrz omawianego obszaru. Połączenie regionu z czeską i ogólnopolską siecią linii kolejowych stworzy nowe możliwości dla transportu towarów i ludności w wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i transgranicznym. Pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki transgranicznej, a tym samym przyczyni się do zwiększenia ilości turystów, co przełoży się również na rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia mieszkańców. Poprawie ulegną także warunki transportu zbiorowego dla mieszkańców regionu. 
Przejęcie dworca oraz gruntów należących do PKP nastąpiło w styczniu 2013 roku a na przełomie maja i czerwca 2013 roku wykonany został demontaż torów zgodnie z warunkami umowy zawartej po między gminą Świeradów Zdrój a PKP. ( fot.1,2)
Projekt w głównej mierze opiera się na odbudowie linii kolejowej ze Świeradowa-Zdroju do Mirska (linia nr 336) z Mirska do czeskich Jindrichovic pod Smrkem (linia nr 284) oraz z Mirska do Gryfowa Śląskiego (linia nr 317) 
Całkowita długość linii kolejowej wynosi 24,36 km. (mapa nr 1).


Linia kolejowa Gryfów Śl. – Mirsk została oddana do użytku 1 listopada 1884 roku. Ważnym czynnikiem, który zdecydował o budowie linii kolejowej z Gryfowa Śl. do Mirska było ożywienie lokalnej gospodarki i zapaści tradycyjnego płóciennictwa i tkactwa chałupniczego. O budowie połączenia Gryfowa Śl. z Mirskiem jako odnogi z trasy Śląskiej Kolei Górskiej zdecydowano w 1882 r. Wtedy to Landtag Prus podjął decyzję o budowie linii kolejowej.
Linia kolejowa Mirsk –Pobiedna została oddana do użytku 10 maja 1897 a w 1902 roku przedłużono ją do Jindrichovice pod Smrkem (Heinersdorf an der Tafelfichte) . Po drugiej wojnie światowej na tym odcinku nigdy nie wznowiono ruchu pasażerskiego chociaż w rozkładzie z 1947 r. takie połączenie było planowane. Do 1987 roku prowadzony był ruch towarowy. W roku 1992 linię kolejową rozebrano.
(fot.4, 5, 6)
Odcinek Mirsk – Świeradów-Zdrój wybudowany w 1909 roku i nosił nazwę Isergebirgsbahn A.G (Kolej Izerska S.A). Po drugiej wojnie światowej linia nie zmieniła swojego charakteru i dalej miała charakter drugorzędny, obsługując przeważnie miejscową ludność oraz kuracjuszy przyjeżdżających do Świeradowa Zdroju. 11.02.1996 ruch pasażerski na tej linii został wstrzymany. http://www.youtube.com/watch?v=cOk2Bt0xCUI 
http://www.youtube.com/watch?v=3w8fvVP9YfM (fot.7,8,9,10,11)

Korzyści wynikające z uruchomienie połączenia kolejowego: 

 • poprawa lokalnej komunikacji pomiędzy Jindrichovicami, Pobiedną, Wolimierzem, Mirskiem, Świeradowem-Zdrojem i Gryfowem Śl.,
 • połączenie regionu z czeską i ogólnopolską siecią linii kolejowych stworzy nowe możliwości dla transportu towarów i ludności w wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i transgranicznym,
 • nowe możliwości dla rozwoju turystyki regionalnej oraz rozwoju turystyki transgranicznej – możliwość bezpośredniego dojazdu koleją do Frydlandu (CZ), Liberca (CZ), Goerlitz (D) czy też Szklarskiej Poręby lub Wrocławia,
 • możliwość stworzenia okrężnej kolei Gór Izerskich - opracował dr Krzysztof Lewandowski (mapa nr 2),
 • Świeradów Zdrój, Mirsk, Gryfów, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Harachov(CZ), Liberec(CZ), Frydlant(CZ), Nove Mesto(CZ), Jindrichovice pod Smrkem(CZ), Mirsk, Świeradów Zdrój,
 • podniesienie walorów turystycznych miejscowości objętych projektem,
 • wpływ na rozwój gospodarczy gmin poprzez większą migrację turystów,
 • szerszy dostęp do wszelkich atrakcji turystycznych całego regionu Pogórza Izerskiego po stronie polskiej i czeskiej,
 • przystąpienie do programu ZVON.


Działania mające na celu uatrakcyjnienie kolei Gór Izerskich:
pozyskanie zabytkowego wagonu motorowego VT -1031. Wyprodukowany w 1934 roku w zakładach WUMAG w Goerlitz, obsługiwał połączenie Mirsk – Świeradów w okresie przedwojennym a obecnie znajduje się w skansenie kolejowym w Skierniewicach.
Stan techniczny pojazdu – wymaga kapitalnego remontu.
Przeznaczenie pojazdu wg założeń projektu – obsługa zorganizowanych wycieczek turystycznych z przewidzianym planem zwiedzania (fot.12,13,14)
Świeradów Zdrój:
- dworzec przekształcić w centrum kulturalno – turystyczne tj. muzeum miasta i kolei Izerskiej oraz restaurację
- na przyległym placu stworzyć „ park miniatur – najpiękniejsze dworce świata”
- na trzy kilometrowym odcinku linii kolejowej w stronę dawnej składnicy drewna miałaby kursować kolejka retro 

na dworcach (Mirsk, Pobiedna) stworzyć centra kulturalno -turystyczne. I tak dla przykładu dworzec w Mirsku: turysta wjeżdża na XIX wieczny dworzec(jak gdyby odbywa podróż w czasie) tam znajduje się muzeum historii miasta oraz przemysłu włókienniczego i kopalnianego (na terenie gminy kopalnie bazaltu, cyny). Dodatkowo centrum informacji turystycznej- promocja Mirska i okolic.
Dworzec w Pobiednej mylnie nazwany- Stacja Wolimierz. Wjeżdżamy do barwnego świata Kliniki Lalek, odwiedzamy muzeum wsi i rękodzieła wiejskiego, tutaj również znajduje się centrum informacji turystycznej promujące walory tych okolic.

Ruch planowy: obsługa przez polskiego i czeskiego przewoźnika

Kontakt: kkotlarek1@o2.pl

Multimedia

Do pobrania