Izerska Łąka - 2014 rok

2014-04-30 10:32:14
A+ A-

Na początku sierpnia 2013 r. została podpisana przez Burmistrza Rolanda Marciniaka umowa z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju”.
To kolejny krok w kierunku rozbudowy strefy aktywnego wypoczynku i edukacji planowanej w sąsiedztwie naszego niedawno uruchomionego Czarciego Młyna. Sukces osiągnięto dzięki dotacji z tzw. Priorytetu nr 4 p.t. „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  • Głównym celem projektu jest ochrona wyjątkowych nie tylko dla regionu ale i całej Europy walorów naszych izerskich łąk. Równorzędny, jeśli nie ważniejszy planowany efekt, to kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa Dolnego Śląska czyli po prostu aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w ciekawy sposób. Zresztą oba cele doskonale wpisują się w charakter naszej Gminy, która stawia na zrównoważony rozwój, tzn. taki który nie szkodzi przyrodzie i uczy jak można połączyć ochronę przyrody z aktywnym wypoczynkiem i turystyką.
  • Inwestycja będzie realizowana przy ul. Rolniczej na nieruchomości położonej tuż nad młynem wodnym w Czerniawie. Przedsięwzięcie jest planowane z rozmachem – obejmuje swym zakresem budowę Centrum Edukacyjnego, z salą edukacyjną, instalacją ciemnego nieba oraz tarasem widokowym wyposażonym w sprzęt obserwacyjny. W ramach projektu w formie zagospodarowania otoczenia utworzona zostanie ścieżka przyrodnicza z poletkiem chronionej łąki izerskiej o długości ponad 400 m, w obrębie której usytuowany zostanie pokazowy „Multimedialny ul edukacyjny” oraz fragment „edu-łąki”. Dzięki specjalnym instalacjom (mikrokamery i monitory) będzie można samodzielnie obserwować i poznać życie rodziny pszczelej. Projekt zwróci uwagę na problem ginięcia pszczół – procesu, który trwa od kilku lat, a jest negatywnym przykładem oddziaływania cywilizacji na naturę. Dla sprawnej obsługi odwiedzających inwestycję uzupełnią parkingi, ciągi pieszo-jezdne i ścieżki żwirowe.
  • Rzeczowe i finansowe zakończenie programu zaplanowano na IV kwartał 2014 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a jego całkowita wartość to 2 447 834,76 PLN, w tym znakomita większość bo aż 85% to uzyskana dotacja w wysokości 2 080 659,55 PLN

Opr. Anna Bardzińska-Krzewina

Multimedia