Rowerowy Raj - 2013 rok

2012-06-14 15:33:08
A+ A-

Informujemy, że wniosek o przyznanie pomocy złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PRWO na lata 2007-2013, został zaakceptowany i w dniu 17.05.2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydziału Obszarów Wiejskich we Wrocławiu, Burmistrz i Skarbnik Miasta podpisali Umowę o przyznanie pomocy na kwotę dofinansowania 18.877,60 zł. Całkowite koszty projektu wynoszą 30.628,50 zł.

Założeniem projektu było opracowanie przewodnika rowerowego pn. „Rowerowy raj – ścieżki rowerowe Gór Izerskich”, w którym znajdą się informacje o tym co warto zwiedzić w Świeradowie-Zdroju i innych miastach należących do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Izerskiego przy okazji aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową. W czterech punktach miasta ustawiono tablice informacyjne ze szlakami rowerowymi oraz wydane zostaną mapy ze ścieżkami rowerowymi miasta i miast należących do LGD. 

Termin zakończenia projektu - wrzesień 2013 r.


Multimedia