Gospodarka odpadami

(12)

Zmiany w gospodarowaniu odpadami

2013-06-27 12:57:38
Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zobligowała samorządy lokalne do przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Nowy system...

co to jest PSZOK

2013-06-26 12:06:20
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym wykonawca ma świadczyć usługę polegającą na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych...

TAK segregujemy

2013-06-26 11:49:12
W pojemnikach/workach koloru ŻÓŁTEGO gromadzimy papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe. WRZUCAMY: Puste butelki typu pet, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach i środkach czystości, folie...

Jak płacimy

2013-06-26 12:08:06
Opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wnosić bez wezwania (nie będą wystawione żadne decyzje, faktury itp.) na rachunek własny Gminy o numerze: 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 do 15 każdego miesiąca , W tytule...

Wysokość opłat - stawki

2013-06-27 10:28:02
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE Rada Miasta zdecydowała, iż metodą obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych będzie opłata zryczałtowana - od gospodarstwa domowego....

Harmonogramy 2014

2014-01-16 11:06:04
UWAGA !!! Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Świeradów-Zdrój odbywa się zgodnie z HARMONOGRAMEM ODBIORU ODPADÓW na dany miesiąc kalendarzowy.  W związku z powyższym...

Informacje bieżące

2013-06-27 12:54:53
Informujemy, iż a podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29  stycznia 2004 r.,(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór...

Harmonogramy na 2015 rok

2015-01-07 09:20:06